Welkom bij Stichting Speciaal Onderwijs !

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o is het bevoegd gezag van 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Het expertisecentrum van de stichting is er voor kinderen met leesproblemen / dyslexie: het Leespaleis en rekenproblemen / dyscalculie: de Rekentuin.

ONZE SCHOLEN

Kingmaschool

De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) met Jonge Kind afdeling (JK), waar kinderen, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, van 4 tot 13 jaar welkom zijn.

Meer informatie

Boulevard410

SBO Boulevard410 is een school voor speciaal basisonderwijs, waar kinderen, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, van 4 tot 13 jaar welkom zijn.

Meer informatie

ONS EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum van de Stichting is er voor kinderen met leesproblemen / dyslexie: het Leespaleis en rekenproblemen / dyscalculie: de Rekentuin. Daarnaast biedt het Expertisecentrum ondersteuning aan scholen in het kader van Passend Onderwijs. 

Meer informatie

Locatie